BESZÁMOLÓK:


2013 évi közhasznúsági jelentés:
A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

(2012)


A 2012. év során január 20-án együttműködési megállapodást írtunk alá a Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvodával, melyben vállaltuk, hogy térítésmentesen megtanítjuk a pedagógusoknak a Mozgásterápia a tanulási nehézségek megelőzésére és oldására című módszert. Itt az elméleti és gyakorlati részét is megtanulhatták a komplex mozgásterápiának, melynek oktatását együttműködő partnerünk, a Neuro-Logo-Ped Kft. ajánlotta fel. Az oktatási intézményben dolgozó pedagógusok pedig vállalták, hogy napi rendszerességgel tornáztatják a gyerekeket.

2012. január 21-re kirándulást szervezetünk és belépőjegyet biztosítottunk 13 gyermek és 5 kísérő felnőttnek a Mini City kiállításra, ahol a gyerekek kipróbálhatták magukat különböző foglalkozásokban (pénztáros, fodrász, autószerelő, tv-bemondó, festő-mázoló, fogorvos, rendőr stb).

Támogattuk 2012. május 31-én a tabajdi Mészöly Gedeon Általános Iskola 2. osztályos Csermely nevű csapatának és felkészítő tanáruknak (4 + 1 fő) a Kisvakond Alapítvány által megszervezett többfordulós vetélkedő országos döntőjében való részt vételének költségét.

2012. 10. 01-én a szlovákiai Dunaszerdahelyen működő Vámbéry Ármin Magyar Tannyelvű Alapiskolával kötöttünk ugyanolyan együttműködési szerződést, mint a fentebb említett Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvodával.

Kidolgoztuk és meghirdettük országos szinten, 2012. 10. 05-én a Zöld Úton Környezetvédelmi és Környezetismereti versenyt az általános iskola 2. és 3. osztályosai számára. Felhívásunkra 104 4 fős csapat jelentkezett 42 településről. A verseny háromfordulós, döntője 2013. május 24-25-én lesz.

2012. december 7-én játékdélutánt tartottunk óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára. Befejezésként a gyerekek hazavihették a készített  játékokat.

Támogattuk hátrányos helyzetű gyermekek terápiáját velünk együttműködő, önkéntes szakemberek segítségével.
A Segíts Tanulni Alapítvány beszámolója a 2011. évi közhasznú tevékenységéről
A Fejér Megyei Bíróság Kulcsár Mihály György (2060 Bicske, Bogya Károly u. 20/A) alapító által létesített alapítványt az alábbi adatokkal 2008. április 10. napon nyilvántartásba vette 931. sorszám alatt:


1./ Az alapítvány neve: Segíts Tanulni Alapítvány
2./ Székhelye: 2060 Bicske, Bogya Károly u. 20/A.
3./ Célja szerinti besorolása: oktatási tevékenység.


Az Alapítvány közhasznú munkássága segíti, támogatja a tanulási problémákkal küzdő gyerekek fejlesztését, oktatását, valamint segítséget nyújt az alternatív oktatási-nevelési módszerek elsajátításához.

 

 A 2012. április 30-i egyszerűsített mérlegbeszámoló szerint az Alapítvány tárgyévi összes és egyben közhasznú bevétele.


Az alapítványi bevétel részletezése:

személyi jövedelemadó 1% 30eft

belföldi magánszemélyi támogatás: 692eft

rendezvényből származó bevétel: 98eft

A 2011. év során részt vettünk március 12-én Budapesten tartott IV. Országos Mozgásterápiás Szakmai Napon. Az év folyamán több hírlevelet készítettünk és népszerűsítettük szervezetünket. December 17-én játékdélutánt tartottunk óvodás és alsó tagozatos gyermekek számára és adománygyűjtő koncertet szerveztünk bicskei fiatal zenészek közreműködésével.

Együttműködést alakítottunk ki a Neuro-Logo-Ped Kft-vel és a Kiútkereső Pedagógiai Műhely Kft-vel, felvettük a kapcsolatot a Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda igazgatójával további együttműködés reményében. Az együttműködés 2012-ben megvalósulni látszik.

Támogattuk hátrányos helyzetű gyermekek terápiáját velünk együttműködő, önkéntes szakemberekkel.


Továbbra is hisszük, hogy az érintettek bevonásával és szakértők segítségével valódi változást érhetünk el! Segíthetünk megőrizni vagy visszanyerni a gyerekek kedvét és képességét a tanuláshoz, a pedagógusok elhivatottságát, lelkesedését és társadalmi presztízsét, és a szülők hitét gyermekeikben.


Bicske, 2012. 04. 30.

 

Záradék:

A Segíts Tanulni Alapítvány Közgyűlése a beszámolót elfogadta.

 

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.” 

Kis Balázs sk.

Elnök


Közhasznúsági jelentés 1. számú melléklete2011. évi

Egyszerűsített éves beszámoló
Tartalma:

Egyszerűsített mérleg

Közhasznú eredménykimutatásBudapest, 2012. április 30.


Adatok eFt-ban

Sorsz.

Tétel megnevezése

Előző évi

Önrevízió

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Befektetett eszközök


0


I.

Immateriális javak
II.

Tárgyi eszközök
III.

Befektetett pénzügyi eszközök
IV.

Befektetett eszközök értékhelyesbítése
B.

Forgóeszközök


0


I.

Készletek
II.

Követelések
III.

Értékpapírok
IV.

Pénzeszközök

173


625

C.

Aktív időbeli elhatárolások

0

0


Eszközök összesen

173

0

625

D.

Saját tőke

173

0

578

I.

Induló tőke

100


100

II.

Tőkeváltozás

-22


73

III.

Lekötött tartalék
IV.

Értékelési tartalék
V.

Tárgyévi eredmény alaptevékenységből405

VI.

Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből

95E.

Céltartalékok

0

0

0

F.

Kötelezettségek


0

47

I.

Hátrasorolt kötelezettségek
II.

Hosszú lejáratú kötelezettségek
III.

Rövid lejáratú kötelezettségek
G.

Passzív időbeli elhatárolások

0

0


Források összesen

173

0

625Eredménykimutatás

Adatok eFt-ban

Sorsz.

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) helyesbítései

Tárgyév

a

b

c

d

e

A.

Összes közhasznú tevékenység bevétele

200


821

1.

Közhasznú célú működésre kapott támogatás
a.

alapítótól
b.

központi költségvetéstől
c.

helyi önkormányzattól
d.

egyéb723

2.

Pályázati úton elnyert támogatás

2003.

Közhasznú tevékenységből származó bevétel98

4.

Tagdíjból származó bevételek
5.

Egyéb bevételek
6.

Pénzügyi műveletek bevételei
7.

Rendkívüli bevételek
8.

Aktivált saját teljesítmény értéke
B.

Vállalkozási tevékenység bevétele

0


0

1.

Árbevételek
2.

Egyéb bevételek
3.

Pénzügyi műveletek bevételei
4.

Rendkívüli bevételek
C.

Összes bevétel1 762

D.

Közhasznú tevékenység költségei417

1.

Anyagjellegű ráfordítások192

2.

Személyi jellegű ráfordítások
3.

Értékcsökkenési leírás

90


139

4.

Egyéb ráfordítások

15


86

5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai
6.

Rendkívüli ráfordítások
E.

Vállalkozási tevékenység költségei

0


0

1.

Anyagjellegű ráfordítások
2.

Személyi jellegű ráfordítások
3.

Értékcsökkenési leírás
4.

Egyéb ráfordítások
5.

Pénzügyi műveletek ráfordításai
6.

Rendkívüli ráfordítások
7.

Aktivált saját teljesítmény értéke
F.

Összes tevékenység költségei (D+E)

105


417

G.

Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E)

0


0

H.

Adófizetési kötelezettség

0


0

I.

Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)

0


0

J.

Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)

95


404

Tájékoztató adatok

A. Személyi jellegű ráfordítások0

1. Bérköltségek

0


0

a. megbízási díjak
b. tiszteletdíjak
2. Személyi jellegű egyéb költségek0

3. Személyi jellegű költségek közterhei
B. Nyújtott támogatások

0


0

1. Továbbutalt, illetve átadott támogatásBudapest, 2012. április 30.

(vissza az oldal tetejére)